043-30-30-44

Բառարան

Гнездо

Բնիկ

Nest

Ալեհավաք

Антена

Antenna

Ամբարձիկ

Домкрат

Jack

Անիվ

Колесо

Wheel

Անվաթև

Крыло

Fender

Անվասկավառակ

Диск Колесный

Disk Wheel

Ապահովիչ

Предохранитель

Fuse

Առանցքակալ

Подшипник

Bearing

Արագարար

Акселератор

Accelerator

Արգելակման կոճղակներ

Тормозная колодка

Brake Pads

Արգելակման սկավառակ

Тормозной диск

Brake disk

Արմնկակալ

Подлокотник

Box Assy Console

Արտացոլիչ

Отражатель

Reflector

Բաշխիչ լիսեռ

Распредвал

Camshaft

Բարձրախոս

Динамик

Speaker

Բաք

Бензобак

Tank Assy Fuel

Բաքիկ

Бачок омывателя

Washer reservoir

Բեռնախցիկ

Багажник

Trunk Lid

Բեռնապիտակ

Бирка

Tag

Բլոկ

Блок

Block

Բռնակ

Ручка

Handle

Բռնիչ

держатель

Holder

Գետաքար

Булыжник

Cobblestone

Գլանում

Вальцовка

Rolling

Գլխակալ

Подголовник

Headrest

Դիմապակի

Лобовое стекло

Windshield

Դռան սահմանափակիչ

Ограничитель двери

Check Assy Door

Եզրաքար

Бордюр

Border

Եզրաքուղ

Молдинг

Molding

Ելանցք

Люк

Luke

Եղանիկ

Вилка

Fork

Ենթալապտեր

Подфарник

Front Combination Lamp

Ենթահագոց

Подкапотник

Support Sub-Assy Radiator

Երկեղջյուր

Рогатка

Arm Assy Suspension

Զսպակ

Рессора

Spring Assy Leaf

Էլեկտրական հաղորդալար

Электрическая проводка

Cable

Թասակ

Колпак Колеса

Ornament Assy Wheel Hub

Թափանիվ

Маховик

Flywheel

Թափանիվ

Маховик

Flywheel

Թափարգել

Буфер

Buffer

Թափք

Кузов

Body

Ինդուկցիոն Կոճ

Индукционная Катушка

Goil Ignition

Ինժեկտոր

Форсунка

Fuel Injector

Լայնակահեծան

Траверса

Traverse

Լոնժերոն

Лонжерон

SUPPORT ASSY,HEADLAMP

Խաչուկ

Креставина

Spider Kit

Խլացուցիչ

Глушитель

Pipe Assy Exhaust Tail

Խտաչափ

Ареометр

Hydrometer

Խցափակիչ

Заглушка

Plug

Խցուկ

Сальник

Seal

Ծայրապնակ

Наконечник

Tie Rod End

Ծնկաձև Լիսեռ

Коленвал

Crankshaft

Կալուն

Башмак

Guide

Կամար

Арка

Arch

Կիսասռնի

Полуось

Shaft Assy Drive

Կոլեկտոր

Коллектор

Manifold

Կոճգամ

Кнопка

Clip

Կցորդման Ագույցի Սկավառակ

Диск Сцепления

Disk Clutch

Կցորդման Սալիկ

Плита Сцепления

Cover Assy Clutch

Հագոց

Капот

Hood

Հագոցի մերակ

Петля капота

Hinge Assy Hood

Հալոգեն

Галоген

Halogen

Հակաֆրիզ

Антифриз

Antifriz

Հաշվիչ

Счетчик

Counter

Հավասարակշռում

Балансировка

Balancing

Հեծան

Балка

Beam Assy

Հեղուկ

Жидкость

Լiquid

Հեղույս

Болт

Bolt

Հերմետիկ

Герметик

Sealant

Հիդրավլիկ

Гидравлический

Hydraulic

Ղեկանիվ

Рулевое колесо

Steering wheel

Ղեկասյունակ

Рулевая колонка

Link Assy Power Steering

Ճոճալծակ

Маятник

ARM Kit ,Steering Idler

Մանեկ

Гайка

Nut

Մարտկոց

Аккумулятор

Battery

Մեկնարկիչ

Стартер

Starter

Մեղմիչ

Амортизатор

Shock Absorber

Մխոց

Поршень

Engine Piston

Մղլակ

Защелка

Latch

Մղլակ

Золотник

Spool

Մոմ վառոցքի

Свеча зажигания

Spark Plug

Ներդրակ

Вкладыш

Bearing Connecting Rod

Շարժիչ

Двигатель

Motor

Շարժիչի բարձիկ

Подушка двигателя

Engine mounting

Ոտնակ

Педаль

Pedal

Ոտնահարթակ

Подножка

Step

Պաշտպանիչ վահան

Защитный щит

Bumper

Պտուտակ

Винт

Screw

Ջերմաթոխանակիչ

Радиатор

Radiator Assy

Ջրի պոմպ

Водяная помпа

Water pump

Ռադիատորի երեսպատվածք

Облицовка

Grille,Radiator

Սահուղի

Салазка

Bumper Bracket

Սատելիտ

Сателлит

Pinion

Սեղմող առանցքակալ

Выжимной подшипник

Bearing Assy Clutch

Վառելիքի բաքի լողան

Поплавок бензобака

Gage Assy Fuel Sender

Վռան

Втулка

Bush

Տախոմետր

Тахометр

Tachometer

Տվիչ

Датчик

Sensor

Տրամագիծ

Диаметр

Diameter

Ցոլքապաշտպանիչ

Брызговик

Mudguard

Փական

Дроссель

Throttle

Փական

Клапан

Valve

Փական

Вентиль

Valve

Փոկ

Ремень

Belt

Փողրակ

Патрубок

Hose

Քարշարկ

Буксир

Tow

Օդափոխիչ

Вентилятор

Ventilator